Tumblelog by Soup.io
  • colormehappy
  • liars
  • ofbitchesandbutterflies
  • CelestinaAnabellSalvatore
  • myslodsiewnia
  • sliwka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

3029 74ed 500
Reposted frommsto msto viatake-me-to-Scotland take-me-to-Scotland

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.

November 19 2017

Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe

November 17 2017

November 16 2017

9083 ee78 500
Reposted fromoll oll viaeternaljourney eternaljourney
7238 374f 500
Reposted fromoutoflove outoflove
7243 b333 500
Reposted fromoutoflove outoflove

November 14 2017

Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromtobecontinued tobecontinued

November 13 2017

Podobnie wygląda sprawa zapominania. Tam nikt nie słyszy: „Zapomnij”. Zamiast tego słyszy: „Let it go”, czyli mechanicznie tłumacząc: „Pozwól temu odejść”. To wyrażenie wali prosto między oczy – wszystko, co jest częścią twojego życia, jest w nim, bo nadajesz temu wartość. Zamiast pozwolić temu odejść robisz w swojej głowie szufladkę z napisem: „Chujowe doświadczenia, których nie chcę się pozbyć”. Nie idziesz do przodu, bo zamiast postawić kropkę, stawiasz same przecinki i babrasz się w przytłaczającym uczuciu porażki.

http://volantification.pl/2016/07/14/pozwol-temu-odejsc
9924 60aa
Reposted frombrumous brumous viaeternaljourney eternaljourney

November 12 2017

3085 8455
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka
5195 967c
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl